Strona Główna

    Jesień roku 1018. Książę Bolesław, Chrobrym zwany, wraca ze zwycięskiej wyprawy przeciw Rusi Kijowskiej. Batalia ta okazała się wielkim sukcesem militarnym i politycznym. W trakcie długiej drogi powrotnej książę zatrzymuje się w jednym z grodów pośród ziem, które przyłączył do swego państwa dzięki tej wyprawie. Ziemie te w czasach późniejszych opisane zostały przez kronikarzy jako Grody Czerwieńskie, a gród, w którym mógł zatrzymać się Bolesław, nazwę Chełm otrzymał. W trakcie odpoczynku Chrobry postanawia osadzić w owym grodzie zbrojną załogę, która strzegłaby wschodnich rubieży jego potężnego państwa. W tym miejscu zaczyna się nasza historia…
    Witamy na stronie Grupy Odtwórstwa Historycznego „Drużyna Grodów Czerwieńskich”. Grupa nasza funkcjonuje, i ciągle się rozwija, od wiosny 2002 roku. Miejscem założenia naszej grupy jest Chełm. Z biegiem lat, wraz z rozwojem drużyny oraz migracją jej członków, oddziały DGCZ powstały w Lublinie, Warszawie, Krakowie, Zamościu i Biłgoraju. Formalnie jesteśmy częścią Chorągwi Rycerstwa Ziemi Lubelskiej – stowarzyszenia skupiającego różne projekty związane z odtwórstwem historycznym. Zajmujemy się szeroko rozumianą rekonstrukcją historyczną, próbujemy odtwarzać kulturę materialną, obyczaje i techniki walki naszych przodków z czasów wczesnego średniowiecza. Szczególnie interesują nas czasy pierwszych historycznych władców Polski: Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Nie bez znaczenia są dla nas nasze korzenie i dlatego zajmujemy się głównie odtwórstwem rodzimej, słowiańskiej kultury, jednakże otwarci jesteśmy również na ludzi zainteresowanych innymi państwami i kulturami tego okresu historycznego.
    Jesteśmy grupą apolityczną i areligijną. Skupiamy w swoich szeregach ludzi różnych zawodów, pochodzenia i wykształcenia. Są wśród nas m.in. historycy, archeologowie, informatycy, funkcjonariusze mundurowi, nauczyciele, studenci i uczniowie. Wszystkich nas łączy wspólna pasja i zamiłowanie do historii. Dla wielu jest to również chęć sprawdzenia się w kontaktowej walce z użyciem różnorakiego oręża wczesnośredniowiecznego.
    Nasza działalność ma kilka różnych aspektów, składa się na nią m.in. mozolne kompletowanie (z jak największą dbałością o szczegóły) stroju, uzbrojenia i przedmiotów użytku codziennego. Staramy się poprzez ciężkie treningi utrzymywać wysoki poziom umiejętności walki i osiągać jak największą w tym wszechstronność. Niektórzy członkowie drużyny zajmują się również rzemiosłem historycznym, takim jak: kowalstwo, szewstwo, krawiectwo, płatnerstwo itp. Jesteśmy bywalcami wielu imprez i festiwali historycznych w całej Polsce oraz innych państwach Europy. Współorganizujemy wraz z zaprzyjaźnioną Drużyną Grodu Horodna w ramach projektu „Wilczy Trop” cykl niekomercyjnych, stojących na wysokim poziomie odtwórstwa, imprez historycznych.
    Spora część członków naszej drużyny uczestniczy równolegle w innych projektach rekonstrukcyjnych, odtwarzając m.in. rzymskich gladiatorów, XIII-wieczną Ruś, XV-wieczną piechotę czy XVII-wiecznych muszkieterów.
    A zatem jeśli chcesz poznać bliżej historię średniowiecza, spędzić swój czas w zgiełku bitwy bądź przy gwarze uczty, wstąp w nasze szeregi!